Leren vanuit Vertrouwen

Hoe brengen we kwalitatief goede professionele gesprekken op gang, waarbij vertrouwen en veiligheid werkelijk gewaarborgd zijn? Dit blijft voor mij als facilitator een inspirerende vraag. Vertrouwen en veiligheid zijn een voorwaarde om als deelnemer aan het professionele gesprek kwetsbaarheid te kunnen tonen en een voorwaarde om diep te kunnen leren.

Onderzoek van aannames
Leren aan de oppervlakte, waarbij je vanuit je gebruikelijke aannames een praktische oplossing voor een probleem zoekt, is soms gewoon nodig en nuttig. Maar leren waarbij je die eigen aannames juist onderzoekt, komt natuurlijk veel dichter bij jezelf, roept meer onzekerheid en angst op en vraagt daarom meer van de leeromgeving. Daarmee ook van de facilitator en van de gebruikte tools. Intervisie leiden noem ik daarom, net als coaching, een ‘professionele kunst’.

InteractionViewer
Vorige week had ik een interessant gesprek in Leiden met mijn collega Hans Paul Sparenberg. Hij ontwikkelde de InteractionViewer een online tool om intervisiecasussen vooraf goed uit te werken. Het is ook mogelijk die (later) in te zetten voor andere gespreksvormen. Het interessante voor mij is dat deze tool gebaseerd is op cognitief psychologische uitgangspunten. Daarmee valt al in het begin van intervisie een grote slag te maken: de casus wordt vooraf, diep uitgewerkt (de intervisie is al begonnen!) en het bevordert de commitment, de discipline van de inbrenger. Het stimuleert ook om al over zijn of haar aannames na te denken. En je doet het online!

Hans Paul en ik gaan samen met Sibrenne Wagenaar op 7 maart via de Losmakers een webinar leiden waarbij we met collega’s gaan onderzoeken hoe deze tool voor ons werkt. Een kleine pilot en natuurlijk geen echte intervisie, maar ook nu wil ik onderzoeken hoe we de kwaliteit van dit professionele gesprek zo hoog mogelijk kunnen houden. Dus: Hoe blijft het veilig, wat is er nodig om vertrouwen op te bouwen en, misschien nog belangrijker, dit vertrouwen ook waar te maken?

Share this column ... Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin