Waarden en Missie

Voor mij zijn compassie, integriteit en psychologische waarheidsvinding belangrijke waarden in mijn werk. Tot de kern te komen van wat ons als mensen beweegt, drijft mij zowel in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling als in mijn werk met anderen.

Daarnaast voel ik me diep verbonden met de waarden creativiteit, authenticiteit en schoonheid. Wat dat laatste betreft ga ik ervan uit dat ook psychologische processen van grote schoonheid kunnen zijn.

Ik streef ernaar te werken volgens ethische principes en mijn missie is om ook binnen organisaties ethisch handelen en moreel leiderschap te bevorderen. Ik zie dit als de bron van het ontstaan van een vrije ruimte, van professionele relaties gebaseerd op vertrouwen en als de bron van het vrijkomen van positief gerichte energie.

Gekoppeld aan het toepassen van innovatie werk ik graag toe naar producten van hoge kwaliteit.

Enabling growth of your ability to relate

Carmen Barnhoorn

Opgeleid als klinisch psycholoog (MSc) aan de Universiteit Leiden ben ik al meer dan 15 jaar als coach en trainer werkzaam in het arbeidsveld. Na mijn opleiding als psycholoog, heb ik een opleiding Wetenschapsjournalistiek gevolgd, een opleiding tot communicatietrainer en een opleiding bij het NIP tot mediator.

Als trainer heb ik op alle niveaus gewerkt in de IT, de detailhandel, binnen juridische bedrijven, ziekenhuizen, de gezondheidszorg en de overheid.

Tegenwoordig werk ik als international en executive coach, als psycholoog and facilitator. Ik geloof sterk in de waarde van coaching als een middel tot persoonlijke groei, als een vorm van leiderschapsontwikkeling en als middel om betekenisvolle relaties, en daarmee verbinding, te stimuleren.

Daarnaast zie ik de potentie van cross cultural coaching vanuit de gedachtegang dat de synergie die ontstaat in het coaching traject zelf, tussen coach en coachee van verschillende culturen, van grote toegevoegde waarde is.

Carmen Barnhoorn

Face to face en online
Ik coach face to face en online. Een aantal jaar geleden heb ik kennis gemaakt met het online coachen via Skype en Zoom. Dit is voor mij een grote verrijking geweest door de bereikte emotionele diepgang, de focus, het overbruggen van grote afstanden en de flexibiliteit. Ik heb daarmee ook een aantal aannames die ik had over intermenselijk contact moeten herzien. Bijvoorbeeld de gedachte dat je elkaar, om elkaar werkelijk te kunnen vertrouwen, persoonlijk moet zien.

Ervaren facilitator
Ik ben een ervaren facilitator van intervisie, zowel als begeleider van sessies, als trainer/consultant die de implementatie van intervisie in organisaties begeleidt. Ook hier heb ik kennis gemaakt met de online vorm die naar mijn mening grote mogelijkheden heeft. Dit leidt tegelijkertijd tot een voor mij interessant onderzoeksgebied: Hoe werkt (online) vertrouwen?

Veilige sfeer
In mijn werk met individuen en groepen creëer ik een veilige sfeer waarin diep geleerd en hard gewerkt wordt. Vanuit die specifieke leeromgeving wordt tegelijkertijd persoonlijk en intercollegiaal vertrouwen opgebouwd. Intervisie zie ik ook als een specifieke ruimte waarin psychologische waarheidsvinding plaats vindt.

Locatie
Ik ben gevestigd in Leiden, maar ben ook vaak in Rome. Beide plaatsen zijn voor mij ‘intieme wereldsteden’. Leiden vertegenwoordigt voor mij wetenschap, innovatie en vrijheid. Rome schoonheid, spiritualiteit en de humanities. Beide steden geven mij energie, ieder op hun eigen manier.

Beroepscode
Ik ben Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie en gecertificeerd lid (ACC) van de ICF (International Coach Federation). Vanuit beide organisaties ben ik gebonden aan de ethische beroepscode. Daarnaast ben ik lid van Sietar (Society for Intercultural Education, Research).

Publicatie
In 2006 heb ik een boek gepubliceerd getiteld: Lichter Leven, Praktische handleiding voor levenskunst.
Forte Uitgevers bv, ISBN 90-5877- 655-7.