‘Coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential’

Dit is de definitie die de International Coach Federation, de beroepsorganisatie waar ik lid van ben, geeft van coaching. Het houdt in dat ik als professioneel coach uitga van uw eigen kracht en van uw vermogen om zelf uw doelen te bepalen. Dat ik vertrouw op uw aangeboren vermogen tot herstel en op de menselijke neiging om door mogelijke obstakels heen, het leven ten volle te willen ervaren.

Ik zal met u werken aan uw persoonlijke en professionele groei, aan het ontdekken van uw ambities en verlangens en aan het waarmaken van die ambities en verlangens. 

international coaching

Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven we niet, maar omdat we niet durven, zijn de dingen moeilijk - Seneca

Ik werk als internationaal coach in het Nederlands, Engels en voor een deel in het Italiaans.
Mijn specialisaties zijn executive coaching, career coaching en life coaching.

Hoewel het basisprincipe van coaching altijd hetzelfde is, namelijk het uitgaan van de kracht van de coachee, liggen de accenten bij de verschillende vormen van coaching anders en zult u met andere aanvangsvragen komen.

Mijn Specialisaties

Assessment tools

Golden Personality Type Profiler
Voorafgaand of tijdens de coaching kan ik de Golden Personality Type Profiler online afnemen. De Golden Personality Type Profiler (GPTP) is een wetenschappelijke persoonlijkheidsvragenlijst die gebaseerd is op bekende persoonlijkheidstheorieën; de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici en het ‘Big Five’ persoonlijkheidsmodel. Daarnaast bevat de Golden een vijfde hoofddimensie; Tense (Gespannen) versus Calm (Kalm). De toegevoegde waarde van deze dimensie is dat nagegaan kan worden wat de invloed van dagelijkse stressfactoren op prestaties op de werkvloer is.

Het rapport wordt gebruikt om in gesprek te gaan over de kwaliteiten en groeimogelijkheden, motivatiebronnen. Er zijn geen goede of minder goede typen; over alle typen worden o.a. sterke kanten, groeimogelijkheden, motivatiebronnen, demotiverende factoren en de communicatiestijl beschreven. De test kan in het Nederlands en het Engels afgenomen worden.

Intercultural Readiness Check
Om uw interculturele competenties te bepalen of die van uw medewerkers kan ik de wetenschappelijke Intercultural Readiness Check online afnemen. De IRC gaat uit van vier interculturele competenties die getraind en ontwikkeld kunnen worden: Intercultural Sensitivity, Building Commitment, Intercultural Communication en Managing Uncertainty. De IRC helpt u om beter te begrijpen hoe u omgaat met interculturele interacties. Wat doet u al goed, wat vindt u moeilijk en hoe kan u geholpen worden om de benodigde culturele competenties te ontwikkelen?

De IRC is geschikt voor interculturele trainingen, coaching, expatriate briefings en benchmarking. De IRC zelf geeft uitgebreide feedback die weer in een persoonlijk gesprek nader met u wordt besproken. De IRC kan in vele talen worden afgenomen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Braziliaans, Portugees, Chinees en Japans.