Drie tools met betrekking tot Online Intervisie

1. Emtbe.com oftewel e-intervisie. Het is een tool die intervisie:

online intervisie 1

 • Schriftelijk uitvoert en asynchroon.
 • Maakt gebruik van 9 bekende verschillende intervisiemethoden, zoals Balint, incidentmethode, tien-stappen etc.
 • De facilitator maakt een groep aan, voert gegevens deelnemers in en plant de tijdspanne van de fasen.
 • De facilitator start het intervisieproces en bewaakt de voortgang door de verschillende fasen van de methodiek heen. Maar de digitale omgeving structureert zelf die fasen.
 • De facilitator stuurt af en toe vanuit de portal mails om de voortgang van de intervisie te bewaken. De rol van de facilitator is nog steeds belangrijk en gepleit wordt voor een aparte facilitator.
 • Het schrijfproces dwingt deelnemers de vragen goed te formuleren.
 • De mails lopen via een beveiligde server. Het proces is dus in digitaal opzicht veilig en vertrouwelijk.
 • De gehele intervisiegroep, met facilitator, wordt weer beheerd door E-intervisie BV. Een ingreep kan plaatsvinden bijvoorbeeld bij uitval van de facilitator.
 • De tool kan ook documenten opslaan.
 • De tool maakt de logistiek van intervisie handig en overzichtelijk en garandeert de voortgang.
 • De intervisie kan van over de hele wereld plaatsvinden.
 • De tool is beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.
 • Er vindt binnen de tool geen synchrone interactie plaats. Dit kan wel in de intervisiegroep in een F2F bijeenkomst, naast de tool plaatsvinden. Zo kan de tool een aanvulling zijn op F2F intervisie bijeenkomsten.
 • Om de tool te kunnen toepassen moet een groep liefst eerst bekend zijn met F2F intervisie. Uiteindelijk kunnen er binnen een intervisiegroep bijvoorbeeld 3 F2F bijeenkomsten zijn en 5 digitale sessies.
 • De tool kan ook voor supervisie gebruikt worden.
 • De tool kost 250 euro per jaar (basislicentie), of 1500 euro voor organisaties.

 

2. Interaction Viewer oftewel iV. Het is een tool die intervisie:

online intervisie 2

 • Ziet als een toepassing voor online kwalitatieve dataverzameling.
 • De tool kan bijvoorbeeld ook toegepast worden in de verkennende fase van strategieontwikkeling of conflictmanagement.
 • De tool heeft een cognitief psychologische, wetenschappelijke basis en past die kennis toe op het gebied van oordeelsvorming.
 • Het richt zich op het plannen van de bijeenkomsten en het voorbereiden, delen en verdiepen van de casussen.
 • De tool werkt niet met een bepaalde intervisiemethode.
 • Het doel is om online sterke casussen te creëren, die voor de bijeenkomst gedeeld kunnen worden. De uitgewerkte online casus kan ook tijdens de F2F bijeenkomst op een beamer getoond worden.
 • De tool stelt vragen aan de inbrenger over zijn nog uit te werken casus, doet de situatie verkennen, laat met antwoorden schuiven en ze (her)groeperen. De tool werkt ook visueel, maar is gebaseerd op tekst.
 • Uiteindelijk ontstaat een door de inbrenger uitgewerkte casus, die vooraf digitaal gedeeld wordt met de deelnemers en die ingebracht gaat worden bij de F2F bijeenkomst.
 • De online tool bevordert dus het prework voor de F2F intervisie van zowel de inbrenger als de deelnemers.
 • De tool bevordert de discipline van het intervisieproces wat betreft de analyse van casus en ook wat betreft de planning van de bijeenkomsten.
 • De tool maakt de opbouw van een casusbestand mogelijk van waaruit geleerd kan worden door de groep.
 • De tool biedt het formuleren van ‘lessons learned’.
 • Tijdens het proces is altijd ondersteuning beschikbaar vanuit iV.
 • De tool kost 37,50 euro per maand.

 

3. Zoom oftewel Zoom.us. Het is een tool die online synchroon werken mogelijk maakt en:

online intervisie 3

 • Gebruikt wordt als een alternatief van bijvoorbeeld Skype, omdat het stabieler is en meer mogelijkheden heeft.
 • Het biedt ook een meer zakelijke werk/leer omgeving.
 • Het wordt gebruikt voor webinars, coaching, synchrone online leergroepen etc.
 • Het heeft daarnaast een chatfunctie, een whiteboard, screenshare, je kan Powerpoint uploaden. Je kan ook alle video’s uitzetten, subgroepen vormen, schermen naast elkaar (gallery view). Het is dus heel flexibel en dynamisch.
 • Je kan sessies in MP4 opnemen en opslaan. Dit kan bijvoorbeeld reflectie achteraf weer bevorderen.
 • Zoom is te gebruiken voor online synchrone intervisie: samen in gesprek, met vragen/opmerkingen in de chatfunctie, de facilitator tekenend op het whiteboard.
 • Om dit goed te begeleiden zou een tweede facilitator nodig kunnen zijn.
 • Je gebruikt zo de kracht van de persoonlijke interactie, de kracht van het schriftelijk verwoorden van vragen/opmerkingen en de kracht van het visuele (whiteboard).
 • Zoom kost 15 dollar per maand.
 • Zoom is geschikt om online synchroon intervisie te doen, over grote afstand en met verschillende landen bijvoorbeeld. In de praktijk blijken daarbij F2F sessies niet zo gemist te worden. Die zouden er wel kunnen zijn, maar dienen dan meer het doel van de ‘menselijke, sociale behoeften’.

Conclusie:
De drie tools hebben allemaal hun sterke kanten en bieden verschillende voordelen. Voor online intervisie lijkt een combinatie van verschillende tools het beste.

Share this column ... Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin