coaching

Werken aan persoonlijke en professionele groei, aan toekomstbestendige werkrelaties.

Coaching

intervisie

Bouwen aan een cultuur van vertrouwen, toewerken naar een lerende organisatie.

Intervisie

training

Gevestigd in Leiden, maar internationaal werkend, face to face en online.

Training

previous arrow
next arrow

Coaching en Intervisie

Internationaal georiënteerde organisaties die houden van innovatie en groei, begrijpen dat ook de professionele, menselijke relaties toekomstbestendig moeten zijn.

Met dezelfde ambitie waarmee uw bedrijf innovatieve producten of nieuwe diensten ontwikkelt, kan ik samen met u ook werken aan de verbetering van de onderlinge (interculturele) communicatie, aan persoonlijke en professionele groei en aan een klimaat waarin een lerende organisatie gedijt. De werkrelaties zijn dan een afspiegeling van het elan van de rest van uw bedrijf.

Integriteit, zorgvuldigheid en innovatie zijn ook voor mij als psycholoog belangrijke uitgangspunten. Ik ga altijd uit van een wetenschappelijke onderbouwing van mijn diensten en houd van vernieuwende inzichten. Voor mij is het online coachen en faciliteren, naast het face to face werken, zo’n vernieuwing.

Ik bied internationale coaching aan, intervisiebegeleiding en intervisietraining. Daarnaast werk ik samen met andere professionals met een gedragswetenschappelijke en bedrijfskundige achtergrond om een ander product op maat voor u te ontwerpen. Met hen deel ik de consciëntieuze, maar resultaatgerichte houding en de onderzoekende, nieuwsgierige blik.

Enabling growth of your ability to relate

Over Carmen

Opgeleid als klinisch psycholoog (MSc) aan de Universiteit Leiden ben ik al meer dan 15 jaar als coach en trainer werkzaam in het arbeidsveld. Als trainer heb ik op alle niveaus gewerkt in de IT, de detailhandel, binnen juridische bedrijven, ziekenhuizen, de gezondheidszorg en de overheid.

Tegenwoordig werk ik als international en executive coach, als psycholoog en facilitator. Ik geloof sterk in de waarde van coaching als een middel tot persoonlijke groei, als een vorm van leiderschapsontwikkeling en als een middel om betekenisvolle relaties, en daarmee verbinding, te stimuleren.

Ik coach face to face en online. Dit is voor mij een grote verrijking geweest door de bereikte emotionele diepgang, de focus, het overbruggen van grote afstanden en de flexibiliteit. Ik ben een ervaren facilitator van intervisie, zowel als begeleider van sessies, als trainer/consultant en ik begeleid de implementatie van intervisie in organisaties.

In mijn werk met individuen en groepen creëer ik een veilige sfeer waarin diep geleerd en hard gewerkt wordt. Vanuit die specifieke leeromgeving wordt tegelijkertijd persoonlijk en intercollegiaal vertrouwen opgebouwd. Intervisie zie ik ook als een specifieke ruimte waarin psychologische waarheidsvinding plaats vindt.
lees meer…